Keď Narcis vraví „ľúbim ťa

Sedem príkladov zdravého a narušeného ponímania lásky podľa Dr. Lesa Cartera

Snahou azda každého z nás je, aby náš život dával zmysel. Takmer s istotou môžeme konštatovať, že všetky ľudské bytosti túžia byť šťastné a túžia v živote spoznávať a zažívať lásku. Esenciou milujúcej osoby je, že sa snaží konať dobro, byť láskavou, trpezlivou a zodpovednou.

Dr. Les Carter, americký psychoterapeut s takmer štyridsaťročnou praxou absolvoval množstvo workshopov a viac než šesťdesiattisíc poradenských stretnutí. Je autorom bestselleru When pleasing you is killing me a v nasledujúcom príspevku opisuje sedem príkladov zdravého a narušeného (narcistického) ponímania lásky.


(príspevok je dostupný v angličtine)

Zdravý prístup k láske manifestuje snahu človeka zažívať dobro a spoznávať dobra (aj) v partnerovi. Ak žijeme skutočnú a pravdivú lásku, zažívame dobro a žijeme vo vzťahu, ktorý aj nás mení na dobrých, t. j. stávame sa lepšími. Ak však hovoríme o Narcisovi a jeho prístupe k láske, stretávame sa s celkom odlišnou situáciou. Podľa Dr. Cartera lásku v ponímaní Narcisa najväčšmi vystihuje slovo konformita. A to je taká „láska", ktorá vychádza z potreby kontroly, manipulácie a vykorisťovania druhého. Narcisov prístup k láske predstavuje vzťah založený na nárokovaní si a na nadraďovaní sa nad druhého, bez schopnosti prijímania spätných impulzov. Preto keď Narcis vraví „ľúbim ťa", znamená to asi toľko, že jeho partnerská strana splnila jeho preferencie a požiadavky.


Sedem príkladov zdravého a narcistického ponímania lásky

1) Spájanie sa s milujúcim človekom na úrovni srdca
Milujúca osoba túži spoznať podstatu a jedinečnosť toho druhého (chce zistiť a spoznať kto ste). Milujúca osoba vie, že aj vy máte svoje potreby a ašpirácie a túži o tom zistiť viac. 

Narcis vníma „lásku" ako funkčnú
Ak spravíš a splníš pre mňa tie a tie úlohy, ktoré potrebujem aby si spravil/-a a naplníš moje potreby (t. j. budeš ma zbožňovať, adorovať, chváliť, hovoriť mi aký som jedinečný, fantastický, úžasný, najlepší, najkrajší, grandiózny a svetový, a keď mi ešte k tomu pomôžeš zariadiť aj všetky ďalšie veci, ktoré potrebujem mať zariadené a hotové, aby som si mohol utvrdiť svoj status, vtedy a len vtedy ťa budem „ľúbiť".

2) Zdravá láska vychádza z konceptu slobody
Snahou milujúcej osoby je, aby jej partnerská strana bola slobodná a slobodne rozvíjala svoj potenciál, stávala sa sebou samým a teda rástla do svojej plnej jedinečnosti. 

Naproti tomu stojí narcistický kontrast vnímania „lásky", ktorá vychádza z konceptu povinnosti
V prípade, že partnerská strana naplní potreby Narcisa a splní nastavené podmienky, realizuje Narcisove predstavy, aby mohol dosahovať to, po čom túžim a súhlasí, že to, čo Narcis povie je to jediné správne, vtedy a len vtedy je „láska" možná. Narcis neznesie, keď partnerská strana uvažuje samostatne, keď realizujete svoju jedinečnosť a slobodnú vôľu. Predstava o slobodnej vôli toho druhého je pre Narcisa asi najväčším postrachom.

3) Ak sa objavia konflikty, milujúci pár ich zvládne čisto
Ak nastane situácia, keď jeden z partnerov otvorí tému, že v komunikácii, alebo konaní vo vzťahu k nemu/nej niečo nebolo zvládnuté, urobí to tak, aby partnerská strana mohla z konfliktu odísť dôstojne. O veciach, ktoré sa možno mali urobiť, či povedať inak, hovorí milujúca osoba s tónom hlasu, ktorý je rešpektujúci. Milujúcej osobe ide o to, aby sa aj z konfliktných situácii mohli obaja partneri niečo naučiť.

V prípade, že ku konfliktu dôjde s Narcisom, „​​​​​​​láska" sa zmení na nátlak
„Láska" znamená, aby sa človek vrátil späť do Narcisovej milosti. Ak nastane konflikt, Narcis svojho partnera (ktorého už ale vníma ako protivníka) očierňuje, zahanbuje, uráža, zraňuje a zatláča do kúta. Jediné riešenie pre toho druhého potom zostáva, vrátiť sa späť do východiskovej pozície, v ktorej Narcisovi preukazuje adoráciu. A keďže väčšinu z nás nebaví neustále sa rozčuľovať, hádať, vysvetľovať a byť v permanentnom strese, pokorne zaujmeme svoje miesto vo východiskovom bode.

Caravaggio: Narcis, zdroj: Wikipedia
Caravaggio: Narcis, 1597 – 1599, zdroj: Wikipedia

4) Zdravá láska vychádza z afirmácie a povzbudzovania toho druhého
Milujúca osoba v partnerovi hľadá a podporuje to, čo je v ňom/nej dobré. Skutočná láska je povzbudzujúca, hľadajúca pozitíva toho druhého.

Narcis namiesto toho, aby povzbudzoval, hodnotí
Jeho „láska" je založená na hodnotiacom systéme. So sebou si neustále nosí hodnotiacu tabuľku a rozdáva známky. Ak bude mať protistrana dobré známky a dobré hodnotenie, vtedy ju Narcis bude „ľúbiť". Podstatné však je vyvarovať sa akýmkoľvek chybám a tomu, aby sa Narcis cítil nedobre.

5) Zdravá láska je ukotvená v realite
Milujúca osoba o svojom partnerovi nemá ilúzie. Milujúci človek chce spoznať aj slabé stránky toho druhého a milovať ho/ju aj s nimi. Láska je preto založená na pochopení.

Narcisova „láska" je zakotvená v idealizme
Narcis chce, aby bol život perfektný. „Musíš byť perfektná!" Narcis si svojho partnera bude vždy idealizovať. No keď sa protistrana prejaví v celej svojej ľudskosti, teda aj s chybami, Narcis otočí a povie čosi ako: „Si pre mňa jedno veľké sklamanie," „Zlyhala si, pretože teraz sa už necítim ako ten najideálnejší partner, ktorý som."

6) Zdravá láska je trvalá
Podstatné je vedomie, že spolu s partnerom/partnerkou viete, že dostávate aj množstvo konzistencie. Milujúca osoba chce, aby ste vedeli, že bude stáť po vašom boku a že vám bude oporou v dobrom aj v zlom.

U Narcisa je láska dočasná
Trvá tak dlho, ako Narcisovi preukazujete adoráciu a konformitu. No skúste však vysloviť niečo kritické... V momente sa prejaví jeho zloba, nenávisť a neskôr aj pomstychtivosť.

7) Skutočná láska vyviera z hojnosti

Narcisova „láska" je založená na potrebe
Narcis neznesie samotu, je to prázdny človek (prázdna váza), ktorý k svojmu životu nevyhnutne potrebuje niekoho iného, kto jeho prázdnotu vyplní. Je ako parazit, ktorý čerpá a žije z energie toho druhého.

Skutočná láska mení ľudí k dobrému.

Narcisova láska mení toho, kto s ním zdieľa jeho svet, na niekoho, kým podvedome nechce byť.
Pri Narcisovi sa človek nemôže stávať lepším. 

Potrebujete sa vymaniť z toxického vzťahu?
Ako na to sa dočítate v pripravovanej publikácii:

Rhonda Findling: Nepíš mu! Sprievodca bezpečným zoznamovaním vo veku technológií
Rhonda Findling:
Nepíš mu! Sprievodca bezpečným zoznamovaním vo veku technológií

Knižka v predaji

Článok pripravila: Martina Straková

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku25. 3. 2019, 12:22, zobrazené 22x