Zsuzsa Emese Csobánka : Prstom do mňa ------ PRIPRAVUJEME!

Rodinný erotický román

Aj tak by sme mohli nazvať neutíchajúci prúd obrazov, kde sexuálne vzťahy dominujú vo svojej najelementárnejšej živočíšnej polohe nad všetkými ostatnými. Jazyk tejto, ako príval tečúcej prózy je drsný a presný s použitím všetkých výrazov, ktoré angličtina nazýva „four letter words“, ktoré majú v slovenčine tie najtvrdšie slovné polohy. Spisovateľka popri hlavných protagonistoch privoláva do svojho príbehu čoraz viac postáv, až sa príbeh blíži k plynulému, ale chaotickému rozprávaniu o všetkom, aj o tom najhroznejšom, čo sa v živote môže prihodiť ...

Mila Haugová

 

Zsuzsa Emese Csobánka
Zsuzsa Emese Csobánka

maďarská autorka niekoľkých výborných básnických zbierok vydala v roku 2011 svoj prvý román Prstom do mňa. V roku 2018 jej vo vydavateľstve Kalligram vyšiel štvrtý román s názvom Krásne zabíjať. Za svoje básnické i prozaické dielo dostala talentovná mladá autorka množstvo cien, vyznamenaní a literárnych štipendií. Jej tvorba je kritikmi prirovnávaná k ojedinelému štýlu a neobvyklým literárnym postupom významnej rakúskej autorky Elfriede Jelinekovej. 

Vo svojom malom románe Prstom do mňa sa autorka v reťazi poviedok, ktoré sú navzájom spojené protagonistami zaoberá zraniteľnými existenciálnymi životnými príbehmi na hranici Erosu a Tanatosu. Jednotlivé poviedky sú tvrdými ostrými príbehmi, v ktorých centre stojí rana – duševná alebo telesná. V podstate ide vždy o ľúbostný život, ktorý je podľa autorky: „Nevyrozprávateľný príbeh, na ktorý si neskôr pamätáme inak.“ Jej písanie je na rozhraní prózy a poézie, je to psychoanalytické skúmanie vzájomných vzťahov. Román Prstom do mňa bude pre čitateľov možno šokom, rodinné príbehy plné krajných situácií lámu všetky tabu a klišé o ženskom písaní: Surová prirodzenosť autorkinho písania znamená toľko, byť pravdivá.

Copyright © Zsuzsa Emese Csobánka 2011
Slovak Edition © Mladé topole 2019
Translation © Elvíra Haugová 2019
ISBN 978-80-973107-2-1

 

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku7. 3. 2019, 12:09, zobrazené 133x