Mian Mian : Cukrík

Prozaické dielo medzinárodne etablovanej a kritikmi vysoko hodnotenej súčasnej čínskej autorky Mian Mian, ktorá je jednou z najvýznamnejších čínskych autoriek narodených v 70-tych rokoch, vyjde teraz, v historicky prvom slovenskom preklade Daniely Zhang Czirákovej, vo vydavateľstve Mladé topole. Próza Candy (Cukrík) sa stala undergroundovým bestsellerom preloženým do viac než pätnástich jazykov. 

Mian Mian, 2013Mian Mian (棉棉) je jedna z najvýznamnejších a zároveň najpopulárnejších súčasných čínskych autoriek posledných dvadsiatych rokov, ktorej dielo nebolo doposiaľ preložené do slovenčiny. Je autorkou niekoľkých kritikmi vysoko hodnotených románov ako sú Vanishing Act, či Candy. Jej román Vanishing Act sa stal kultovým dielom avantgardnej beletrie, ktoré hraničí s manifestom. Prelomovým je však predovšetkým román Candy (Cukrík), kde sa autorka zaoberá prežívaním hraničných situácií. Príbeh románu sa odohráva v Šanghaji, v krajine autorkou nazvanej "Vnútorné kráľovstvo", ale aj na ďalších miestach, ktoré sú v knihe označené geografickými súradnicami XXX, XXX. Hlavné postavy románu nemajú mená a sú pomenované ako mužský hrdina a ženská hrdinka. Mužský protagonista môže byť Číňan ale aj Európan. Skutočným hrdinom/hrdinkou môže byť ktokoľvek z nás. Autorka sa vo svojej próze snaží čitateľom predstaviť aj nový typ hrdinu tzv. mestskej ľudskosti. Svojim románom chce čitateľom priblížiť aj ducha šanghajských nocí, ktorý je súčasťou fiktívneho sveta Mian Mian.

(Fotografia autorky © Simon Schwyzer)

 

Mian Mian : Cukrík
Mian Mian : Cukrík


Copyright © Mian Mian 2000
Slovak Edition © Mladé topole 2021
Slovak Translation © Daniela Zhang Cziráková 2020
Illustrations © Eva Škandíková 2020
Grafika & layout Marek Kianička
ISBN 978-80-99974-00-6

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil

 

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku14. 3. 2021, 19:54, zobrazené 143x