Občianske združenie Mladé topole

Vraví sa, že topole začujeme skôr, ako ich uvidíme. Je to ich neopakovateľné šumenie listov vo vetre. Stačí zavrieť oči a počúvať. Počúvať svet okolo seba, ale načúvať aj svojmu vnútru.

Občianske združenie Mladé topole spája ľudí s kreatívnym duchom, so slobodným a otvoreným myslením, ľudí hľadajúcich priestor pre sebarealizáciu, ktorým nie je ľahostajné ich okolie a životné prostredie, ale aj tých, ktorí sa cítia byť z rôznych dôvodov zo spoločnosti vylúčení.


Ťažiskom činnosti o. z. Mladé topole je:

  • Umelecká a vedecká tvorba,
  • Vedecký výskum,
  • Organizovanie kultúrnych podujatí, umeleckých a vedeckých seminárov, workshopov, programov, sympózií, súťaží, výmen, pobytov, knižných, umeleckých a filmových prezentácií a výstav,
  • Publikačná, edičná, vydavateľská a dramaturgická činnosť,
  • Poskytovanie informačného, výskumného, poradenského, produkčného a propagačného servisu pre členov, kultúrne účely a projekty
  • Spolupráca s o. z. Ars Poetica, najmä na príprave tvorivých workshopov a iných aktivít zameraných na "social outreach".

Mladé topole, o. z.
Adresa: Kuklovská 17
841 04 Bratislava IV
E-mail: mladetopole@gmail.com
O. z. zapísané v registri MV SR, 26. júla 2017, pod spis. zn.: VVS/1-900/90-5152

Fakturačné údaje
IČO: 50995090
DIČ: 2120589449
IČ DPH: nie je platca DPH
Peňažný ústav: Fio banka
Nám. SNP 21, 841 04 Bratislava
č. účtu: 2401364920
IBAN: SK5783300000002401364920
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX


Ďakujeme za podporu:

Spolupracujeme: