Keď narcis vraví: „Ľúbim ťa.“

Sedem príkladov zdravého a narušeného ponímania lásky podľa Dr. Lesa Cartera

Snahou azda každého z nás je, aby náš život dával zmysel. Takmer s istotou môžeme konštatovať, že všetky ľudské bytosti túžia byť šťastné a túžia v živote spoznávať a zažívať lásku. Esenciou milujúcej osoby je, že sa snaží konať dobro, byť láskavá, trpezlivá a zodpovedná.

Dr. Les Carter, americký psychoterapeut s takmer štyridsaťročnou praxou, absolvoval množstvo workshopov a viac než šesťdesiattisíc poradenských stretnutí. Je autorom bestselleru When pleasing you is killing me a v nasledujúcom príspevku opisuje sedem príkladov zdravého a narušeného (narcistického) ponímania lásky.


(príspevok je dostupný v angličtine)

Zdravý prístup k láske manifestuje snahu človeka zažívať dobro a spoznávať dobro (aj) v partnerovi. Ak žijeme skutočnú a pravdivú lásku, zažívame dobro a žijeme vo vzťahu, ktorý aj nás mení na dobrých, t. j. stávame sa lepšími. Ak však hovoríme o narcisovi a jeho prístupe k láske, stretávame sa s celkom odlišnou situáciou. Podľa Dr. Cartera lásku v ponímaní narcisa najväčšmi vystihuje slovo konformita. A to je taká „láska“, ktorá vychádza z potreby kontrolovať, manipulovať a vykorisťovať druhého. Narcisov prístup k láske predstavuje vzťah založený na nárokovaní si toho druhého a na nadraďovaní sa nad neho bez schopnosti prijímať spätné impulzy. Preto keď narcis vraví: „Ľúbim ťa,“ znamená to asi toľko, že jeho partnerská strana splnila jeho preferencie a požiadavky.


Sedem príkladov zdravého a narcistického ponímania lásky

1) Spájanie sa s milujúcim človekom na úrovni srdca
Milujúca osoba túži spoznať podstatu a jedinečnosť toho druhého (chce zistiť a spoznať, kto ste). Milujúca osoba vie, že aj vy máte svoje potreby a ašpirácie a túži o tom zistiť viac.

Narcis vníma „lásku" ako funkčnú
Ak pre mňa spravíš to a to a splníš tie a tie úlohy, ako to potrebujem, a naplníš tým moje potreby, t. j. budeš ma zbožňovať, adorovať, chváliť, hovoriť mi, aký som jedinečný, fantastický, úžasný, najlepší, najkrajší, grandiózny a svetový, a keď mi ešte k tomu pomôžeš zariadiť aj všetky ďalšie veci, ktoré potrebujem mať zariadené a hotové, aby som si mohol utvrdiť svoj status, vtedy a len vtedy ťa budem „ľúbiť“.

2) Zdravá láska vychádza z konceptu slobody

Snahou milujúcej osoby je, aby jej partnerská strana bola slobodná a slobodne rozvíjala svoj potenciál, stávala sa sebou samou, a teda rástla do svojej plnej jedinečnosti.

Naproti tomu stojí narcistický kontrast vnímania „lásky“, ktorá vychádza z konceptu povinnosti
V prípade, že partnerská strana naplní potreby narcisa a splní nastavené podmienky, realizuje narcisove predstavy, aby mohol dosahovať to, po čom túži, a súhlasí, že to, čo povie narcis, je to jediné správne, vtedy a len vtedy je „láska“ možná. Narcis neznesie, keď partnerská strana uvažuje samostatne, keď realizuje svoju jedinečnosť a slobodnú vôľu. Predstava slobodnej vôle toho druhého je pre narcisa asi najväčším postrachom.

3) Ak sa objavia konflikty, milujúci pár ich zvládne čisto
Ak nastane situácia, keď jeden z partnerov otvorí tému, že v komunikácii s ním alebo v konaní voči nemu nebolo niečo zvládnuté, urobí to tak, aby mohla druhá strana vyjsť z konfliktu dôstojne. O veciach, ktoré sa možno mali urobiť či povedať inak, hovorí milujúca osoba tónom hlasu, v ktorom je úcta. Milujúcej osobe ide o to, aby sa aj z konfliktných situácii mohli obaja partneri niečo naučiť.

V prípade, že dôjde ku konfliktu s narcisom, „láska“ sa zmení na nátlak
„Láska“ znamená, aby sa človek vrátil do narcisovej milosti. Ak nastane konflikt, narcis svojho partnera (ktorého už vníma ako protivníka) očierňuje, zahanbuje, uráža, zraňuje a zatláča do kúta. Jediným riešením pre toho druhého je potom vrátiť sa do východiskovej pozície, v ktorej narcisa adoruje. A keďže väčšinu ľudí nebaví neustále sa rozčuľovať, hádať, vysvetľovať a byť v permanentnom strese, pokorne zaujmú svoje miesto vo východiskovom bode.

Caravaggio: Narcis, zdroj: Wikipedia
Caravaggio: Narcis, 1597 – 1599, zdroj: Wikipedia

4) Zdravá láska vychádza z afirmácie a povzbudzovania toho druhého
Milujúca osoba v partnerovi hľadá a podporuje to, čo je v ňom dobré. Skutočná láska je povzbudzujúca a hľadá pozitíva toho druhého.

Narcis namiesto toho, aby povzbudzoval, hodnotí
Jeho „láska“ je založená na hodnotiacom systéme. Neustále nosí pri sebe hodnotiacu tabuľku a rozdáva známky. Ak bude mať protistrana dobré známky a dobré hodnotenie, bude ju narcis „ľúbiť“. Podstatné je vyvarovať sa akýchkoľvek chýb a toho, aby sa narcis necítil nedobre.

5) Zdravá láska je ukotvená v realite
Milujúca osoba nemá o svojom partnerovi ilúzie. Milujúci človek chce spoznať aj slabé stránky toho druhého a milovať ho aj s nimi. Láska je založená na pochopení.

Narcisova „láska“ je zakotvená v idealizme
Narcis chce, aby bol život dokonalý. „Musíš byť dokonalá!“ Narcis si bude svojho partnera vždy idealizovať. No keď sa protistrana prejaví v celej svojej ľudskosti, teda aj s chybami, narcis zmení svoj postoj a povie čosi ako: „Si pre mňa jedno veľké sklamanie.“ „Zlyhala si, pretože teraz sa už necítim ako ten najideálnejší partner, ktorý som.“

6) Zdravá láska je trvalá
Podstatné je vedomie, že spolu s partnerom viete, že dostávate aj množstvo konzistencie. Milujúca osoba chce, aby ste vedeli, že bude stáť po vašom boku a že vám bude oporou v dobrom aj v zlom.

U Narcisa je láska dočasná
Trvá tak dlho, ako narcisovi preukazujete adoráciu a konformitu. No skúste vysloviť niečo kritické... V momente sa prejaví jeho zloba, nenávisť a neskôr aj pomstychtivosť.

7) Skutočná láska vyviera z hojnosti

Narcisova „láska“ je založená na potrebe
Narcis neznesie samotu, je to prázdny človek (prázdna váza), ktorý k svojmu životu nevyhnutne potrebuje niekoho iného, kto jeho prázdnotu vyplní. Je ako parazit, ktorý čerpá z toho druhého energiu a žije z nej.

Skutočná láska mení ľudí k dobrému.

Narcisova láska mení toho, kto s ním žije v jednom svete, na niekoho, kým podvedome nechce byť.
Pri narcisovi sa človek nemôže stávať lepším.

Potrebujete sa vymaniť z toxického vzťahu?
Ako na to, dočítate sa v pripravovanej publikácii:

Rhonda Findling: Nepíš mu! Sprievodca bezpečným zoznamovaním vo veku technológií
Rhonda Findling:
Nepíš mu! Sprievodca bezpečným zoznamovaním vo veku technológií

Knižka v predaji

Článok pripravila: Martina Straková

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku25. 3. 2019, 11:05, zobrazené 11902x