Ajay MK: Dva obrazy

Ajay Manissery Konchery alebo Ajay MK je indický básnik. Vyštudoval psychológiu a neskôr získal titul MBA v odbore riadenie ľudských zdrojov. Aktuálne pôsobí ako vedúci ľudských zdrojov medzinárodnej spoločnosti so sídlom v Hongkongu. V každodennej praxi a práci so zamestnancami začleňuje tzv. kontemplatívne postupy na podporu psychického zdravia zamestnancov. Venuje sa aj koučingu a rozvoju vodcovských kompetencií. Vedie kreatívne semináre „vnímavej poézie“ pre zamestnancov firiem a študentov. Je autorom niekoľkých básnických zbierok, no venuje sa aj písaniu prózy.

Ako básnik vystupoval na niekoľkých národných a medzinárodných literárnych festivaloch. Bol nominovaný na Cenu Pushcart, ktorej zakladajúcou členkou v roku 1976 bola aj spisovateľka Anaïs Ninová. Z autorovej tvorby spomeňme básnické zbierky Faksimile viery (Facsimile of Beliefs), Sladká je soľ (Sweetness of Salt) a Ryhy v pokožke vody (Claws into Water’s Skin). Autorove súborné dielo preložené do nemčiny vyšli vo vydavateľstve Löcker Verlag.

Budha, zelený mach
Budha, zelený mach

Absolútny blankyt
Absolútny blankyt

Absolútny blankyt
Prejsť na rozhovor s autorom

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku24. 3. 2021, 09:17, zobrazené 537x