Zvuk poézie a online výstava koláží Jaapa Blonka exkluzívne na webe Mladé topole

Jaap Blonk (Holandsko) je jedným z popredných súčasných sound poetov a performerov na medzinárodnej scéne. Okrem zvukovej poézie sa venuje aj umelecko-výtvarnej tvorbe, najmä však tvorbe koláží, ktoré vychádzajú z jeho vlastných zvukových notácií.

Je nám veľkou cťou, že vám môžeme sprostredkovať online výstavu elektrizujúcich výtvarných artefaktov tohto originálneho sound poeta, skladateľa a performera. No najskôr vás pozývame na ochutnávku jeho zvukovej poézie z vystúpenia v belgickom meste Leuven v roku 2007.

Písomný zápis časti Blonkovej básne v slovenčine vyzerá asi takto:

"...rake´te´
bébé,
rakete´
bécé..."


Jaap Blonk, Leuven, Belgicko, 2007


Zvuková báseň Jaapa Blonka: Der Minister I 

(Text básne v slovenskom preklade: Minister takéto vyjadrenia ľutuje.)

lyrikline.org


Online výstava Jaapa Blonka na webe Mladé topole
Online výstava koláží Jaapa Blonka exkluzívne na webe Mladé topole

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku28. 2. 2021, 18:49, zobrazené 690x