Zuzana Homolová : Francúzsky rok ------ PRÁVE VYŠLO!

Knižka Zuzky Homolovej je od dnes na svete!

Zuzana Homolová je jedna z najvýznamnejších československých pesničkárok, ktorej vydavateľské hudobné počiny dokazujú, že slovenská ľudová balada ukrýva nielen výrazovo, ale i literárne a hudobne nesmierne silný potenciál. V prozaickom diele chce naň autorka nadviazať intímnym spracovaním svojich pamätí, viažucich sa na jej ročný pobyt vo Francúzsku. Jej rozprávanie pozostáva zo spomienok, z denníkových záznamov a z prepisu rodinnej korešpondencie s využitím vlastných autorských ilustrácií.

Práve vychádza Francúzsky rok Zuzany Homolovej

Autorka opisuje udalosti roku 1968 na Tourskej univerzite, kde sa ocitla po invázii spojeneckých armád do Československa. Stretla sa tam s mladými ľuďmi z celého sveta. Očaril ju anglosaský folk i francúzsky šansón. Po návrate domov, inšpirovaná novým poznaním, sa začala hlbšie zaujímať najmä o slovenské ľudové balady a legendy.

Francúzsky rok 

Zuzana Homolová sa dnes, po 50 rokoch, vracia k vyblednutým zážitkom a spomienkam na ročný pobyt vo Francúzsku s akcentom na korešpondenciu so svojou rodinou a na dramatickú situáciu v okupovanej krajine.

 
Rukopis diela vznikol s podporou tvorivého štipendia Literárneho fondu

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil FPU

Copyright © Zuzana Homolová 2021
Slovak Edition © Mladé topole 2021
Grafický dizajn Marek Kianička
ISBN 978-80-99974-06-8

Ukážka na stiahnutie

Obálka

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku15. 3. 2021, 16:38, zobrazené 1540x