Ohováranie je jedna z najkrutejších foriem šikany

Nenechajte sa zatiahnuť do manipulatívnych hier šikanátorov!

V predchádzajúcom príspevku ste sa mohli dočítať, čo je to šikana a ako tento negatívny fenomén definuje odborník, sociálny psychológ Dr. Gary Namie, ktorý spolu s manželkou, klinickou psychologičkou Dr. Ruth Namieovou, založil portál na pomoc obetiam šikany workplacebullying.org.

Dr. Namie objasňuje, že v prípade šikany nejde o konflikt dvoch rovnocenne postavených ľudí, a teda riešenie tohto stavu formou mediácie, žiaľ nebýva účinné. Osoba, ktorá je poškodená, už totiž bola kompromitovaná, jej meno už raz bolo pošpinené, čo je žiaľ nezvratný a zväčša trvalý stav. Namie definuje šikanu ako cielené psychologické násilie „bullying is violence“, ktoré si vyžaduje celkom odlišné mechanizmy riešení a prístupov.

Východiskom z ťaživej situácie je, podľa Namieho, v prvom rade „uzdravenie človeka“, pretože šikana je „zdravotným hazardom“ - je ohrozením zdravia človeka na pracovisku. V nasledujúcom videu sa dozviete o štyroch typoch šikanátorov. Video je dostupné v angličtine.

 
Dr. Gary Namie a Dr. Ruth Namieová identifikovali štyri typy šikanátorov : The Four Workplace Bully Types

Stretli ste sa už s niektorým z týchto typov šikanátorov?

Napíšte nám o tom do poznámky v závere tomto príspevku, ale prostredníctvom kontaktného formulára.

Ohováranie, a teda cielené poškodzovanie mena a dobrej povesti človeka, je jednou z najkrutejších foriem šinaky. Do tohto procesu je vzäčša zapojený nielen konkrény šikanátor, ale aj celá skupina - pracovný kolektív a zväčša aj vedúci, či vedúca skupiny - nadriadení, ktorí o dianí na pracovisku veľmi dobre vedia, avšak nekonajú. 

Ohováranie je trestný čin 
slov-lex.sk

Súvisiace:

 
Článok pripravila: Martina Straková

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku14. 12. 2020, 15:36, zobrazené 231x