Irène Findrych : Puntidlo a Puntidielko. Rozprávkové machuľky ------ PRIPRAVUJEME!

Začítajte sa so svojimi ratolesťami do krátkych príbehov leporelka o dvoch rozprávkových machuľkách – Puntidle a Puntidielku. Sú to punťovskí kamaráti, ktorí vo svojej puntidielni vymýšľajú nové farby.

 

Cover 

 

Cieľové skupiny: detský čitateľ predprimárneho vzdelávania, rodičia, pedagógovia materských škôl a odborní pedagógovia detskej záujmovej činnosti, psychológovia, rodičia a starí rodičia, ktorí hľadajú nové podnety rozvoja osobnosti svojich detí. Knižka je taktiež praktickou pomôckou pri hľadaní nových spôsobov a možností spolupráce školy a rodiny.

 

Puntidlo:

 

Puntidlo

 

Puntidielko:

 

Puntidielko 

~

Copyright © Irène Findrych 2021
Slovak Edition © Mladé topole 2021
Illustrations © Eva Škandíková
ISBN 978-80-99974-01-3

~

Súvisiace:

strakulky-obalka-final.jpg  


Strakuľky vo výklade kníhkupectva Slovenského literárneho centra v Bratislave

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku15. 12. 2020, 15:06, zobrazené 1276x