Zuzana Homolová : Kniha spomienok ------ PRIPRAVUJEME!

Zuzana Homolová je jedna z najvýznamnejších československých pesničkárok, ktorej vydavateľské hudobné počiny dokazujú, že slovenská ľudová balada ukrýva nielen výrazovo, ale i literárne a hudobne nesmierne silný potenciál. V pripravovanom prozaickom diele chce autorka naviazať naň intímnym spracovaním svojich pamätí, viažucich sa na jej ročný pobyt vo Francúzsku. Budú pozostávať zo spomienok, denníkových záznamov a prepisu rodinnej korešpondencie, s využitím vlastných autorských ilustrácií.

Zuzana Homolová 1973Pripravované prozaické dielo opisuje udalosti autorky na Univerzite v Tours v roku 1968, kde sa ocitla po invázii spojeneckých armád do ČSSR. Tu sa stretla s mladými ľuďmi z celého sveta, čo bolo veľmi inšpirujúce. Zoznámila sa s hudbou expresionistov, výtvarným umením. Ako celú túto generáciu, aj autorku očaril anglosaský folk aj francúzsky šansón. Po návrate domov, inšpirovaná novým poznaním, začala sa hlbšie zaujímať najmä o slovenské ľudové balady a legendy.

Študovala na Filozofickej fakulte slovenský jazyk a literatúru a rozšírila svoje znalosti o starej literatúre a o zdrojoch ľudových balád. Dnes sa po 50 rokoch vracia k vyblednutým zážitkom a spomienkam svojho ročného pobytu, s akcentom na vtedy prebiehajúcu korešpondenciu s jej rodinou a dramatickú situáciu v okupovanej krajine.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku30. 5. 2020, 06:38, zobrazené 172x