Irène Findrych : Puntidlo a Puntidielko. Rozprávkové machuľky ------ PRIPRAVUJEME!

Autorským zámerom pripravovaného diela Irène Findrych Puntidlo a Puntidielko. Rozprávkové machuľky je napomáhanie rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku v podmienkach predškolskej edukácie prostredníctvom konkrétnych podnetov stimulujúcich aktivitu a poznávanie detí: farby, farebné machuľky s farebnými noštekmi, lúka s uškatými kvetmi, ktoré vedia načúvať, psík Beny a ďalšie. Všetky ilustrácie vznikajú v spolupráci s profesionálnou ilustrátorkou Evou Škandíkovou.

Autorka publikácie si kladie za cieľ, cez farby, farebné machuľky a ich zábavné príbehy, vzbudiť záujem detí objavovať a artikulovať okolitý svet. Cieľové skupiny sú: detský čitateľ predprimárneho vzdelávania, rodičia, pedagógovia materských škôl a odborní pedagógovia detskej záujmovej činnosti, psychológovia, rodičia a starí rodičia, ktorí hľadajú nové podnety rozvoja osobnosti svojich detí. Knižka je taktiež praktickou pomôckou pri hľadaní nových spôsobov a možností spolupráce školy a rodiny.

 

Puntidlo:

 

Puntidlo

 

Puntidielko:

 

Puntidielko 

 

~

Copyright © Irène Findrych 2020
Slovak Edition © Mladé topole 2020
Illustrations © Eva Škandíková 2020
ISBN 978-80-99974-01-3

~

Súvisiace:

strakulky-obalka-final.jpg

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku30. 5. 2020, 15:06, zobrazené 216x