Marti Strak : Prípadová štúdia Gertrud Wurmovej alebo Ako odhaliť toxický vzťah hneď v zárodku

Lifestylová e-kniha pre ženy ZDARMA

E-kniha sa venuje odhaľovaniu a pomenovaniu výstražných signálov možnej patológie vzťahu, a to hneď v počiatočnom štádiu.

Prípadová štúdia Gertrud Wurmovej alebo Ako odhaliť toxický vzťah hneď v zárodku 

Copyright © Marti Strak, 2022
Slovak Edition © Mladé topole, 2022
Ilustrácie John William Godward (1861 – 1922)
Grafické koláže a ďalšie autorské ilustrácie © Michaela Šálová, 2022
Fotografia muchotrávky červenej © Marti Strak, 2021
Jazyková redakcia Slavomíra Mladá
ISBN 978-80-99974-15-0


E-kniha Marti Strak: Prípadová štúdia Gertrud Wurmovej alebo Ako odhaliť toxický vzťah hneď v zárodku je pilotnou časťou lifestylového online projektu pre ženy Príbehy a peripetie Gertrud Wurmovej, ktorý prináša čitateľkám zábavu a odľahčenie od každodenných stresov, a to aj vo forme krátkych online „náladoviek“ zo života Gertrud Wurmovej.

• Ponúka autentický príbeh (prípadovú štúdiu) o stroskotanom vzťahu Gertrud Wurmovej a Iksa Ypsilona,
ktorý vniesol do Gertrudinho života nevídaný stres a zmätok
a negatívne ovplyvnil Gertrudinu psychickú rovnováhu a životný balans.


• V skratke pomenúva povahu čudného vzťahu od počiatku, poznačeného dvojznačnosťou.
• Pomenúva zjavné (hlavnou hrdinkou intuitívne pociťované)
varovné signály priam hmatateľnej disfunkčnosti a následnej toxicity novo sa rozvíjajúceho partnerstva.


• Prináša zoznam konkrétnych (žiaľ, najmä tých nepríjemných) pocitov Gertrud Wurmovej,
ktoré súvisia s nesúrodým a dvojznačným škodlivým správaním Iksa Ypsilona.


• Ponúka náčrt odpovedí na otázku, prečo Gertrud nedbala na varovné signály
a nevycúvala zo vzťahu omnoho skôr.
• Prináša niekoľko bonusových písomných cvičení, ako zostať pevne zakorenená vo svojej pravde
a nedať sa ovplyvniť chorobnými projekciami partnera.

Čo budete po prečítaní e-knihy vedieť?

• Možno sa práve vďaka tejto e-knihe uistíte, že nadišiel čas vzdať sa toxického vzťahu s mužom,
ktorý z rôznych príčin, pomenovaných v e-knihe, nie je schopný vašu náklonnosť opätovať.


• V skratke sa dozviete, čo sú sebaochranné stratégie, ktoré sa dajú natrénovať a postupne zapájať do praxe.


• E-kniha vám predstaví publikáciu uznávanej americkej psychoterapeutky,
venujúcej sa pomoci ženám, ktoré sa ocitli po rozchode s partnerom,
Rhondy Findling Nepíš mu! Sprievodca bezpečným zoznamovaním sa vo veku technológií.


• Vstúpite do sveta Gertrud Wurmovej, ktorá sa stane vašou inšpiráciou,
priateľkou a sprievodkyňou na jedinečnej ceste návratu k sebe samej.


• Do vašej digitálnej kolekcie online produktov pribudne krásna
a hodnotná e-kniha s nádhernými ilustráciami britského maliara Johna Williama Godwarda
a autorskými grafickými kolážami a ilustráciami súčasnej umelkyne a ilustrátorky Michaely Šálovej.

Od 15. septembra 2022

Marti Strak: Prípadová štúdia Gertrud Wurmovej alebo Ako odhaliť toxický vzťah v zárodku 

Prípadová štúdia Gertrud Wurmovej alebo Ako odhaliť toxický vzťah hneď v zárodku.

Ukážka knihy na stiahnutie

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku9. 2. 2022, 11:22, zobrazené 654x