Úľava písaním

Nachádzať odpovede a možné riešenia náročných životných situácií sa dá aj v procese písania

Písanie môže byť pre človeka oslobodzujúce aj preto, lebo umožňuje nadhľad a odosobnenie sa nad prežívaným. Odstup od problému nastáva aj vďaka tomu, že sa pisateľ/pisateľka nevyhnutne sústredí na zmysluplné vyjadrenie svojich pocitov v písomnom prejave.

Napíšte si všetko! 

Pre proces písania je charakteristické, že človek postupne nadobudne zručnosť nazerať na seba (a svoj aktuálny problém) akoby z „pozície tretieho.“ A to je ten správny okamih, keď dochádza k realistickému a emóciami nezaťaženému vnímaniu reality.

Napíšte si všetko. Aj to, ako dnes chcete prežiť deň.

Denník si môžete začať písať aj online vďaka aplikácii penzu.com

 

Pre tvorivých je tu tip od dizajnérov Arneho a Carlosa:

 

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku18. 12. 2018, 15:52, zobrazené 1553x