Topole začujeme skôr, ako ich uvidíme

Zdroj: Wikipedia