Strakuľky vo výklade kníhkupectva Slovenského literárneho centra v Bratislave