Peter Sragher: Rozkvitanie

Peter Sragher, významný rumunský básnik, prekladateľ a pestovateľ ruží.