Darujte nám 2 % z dane

2 % 

Údaje potrebné na vyplnenie formulára:

Názov organizácie: Mladé topole, o. z.
Sídlo: Kuklovská 496/17, 841 04 Bratislava
IČO: 50995090
Právna forma: O. z. zapísané v registri MV SR, 26. júla 2017,
pod spis. zn.: VVS/1-900/90-5152


2% nám môžete poukázať nasledovne:

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva samostatne daňové priznanie alebo živnostník či právnická osoba, vpíšte údaje o občianskom združení Mladé topole priamo do daňového priznania.

Ak ste zamestnanec:
– Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (tu si stiahnete formulár)
– Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane" (tu si stiahnete potvrdenie)
– Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z dane
– Potom už len vyplňte Vyhlásenie o preukázaní 2% (tu si stiahnete vyhlásenie)

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 30. 04. 2023 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

3% z vašich daní môžete poukázať v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku odpracovali aspoň 40 hodín
a k daňovému priznaniu o tom priložíte relevantné doklady.

Ďakujeme vám za vašu podporu.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku28. 1. 2019, 16:32, zobrazené 727x