Abeceda ekonomiky, alebo prečo je dobré snažiť sa ekonomike rozumieť

Cieľom nového seriálu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky Abeceda ekonomiky, je priniesť širokej verejnosti základné informácie o ekonomike, a poukázať na základné vzťahy medzi jednotlivými aktérmi ekonomických vzťahov.

Je dobré ak sa snažíme rozumieť ekonomike. Ak ju budeme chápať, náš bežný život bude možno trochu jednoduchší. Nepochopenie ekonomiky môže viesť k stratám peňazí, ale aj celého majetku. 

John Maynard Keynes, jeden zo svetoznámych ekonómov napísal: „Ekonomická teória neposkytuje súbor ustálených záverov ihneď využiteľných v hospodárskej politike. Je to skôr metóda ako doktrína, nástroj myslenia, technika myslenia, ktorá pomáha svojmu majiteľovi dospieť k správnym záverom.“

Pripomeňme si aj dopady hospodárskych politík zasahovania štátov do ekonomiky. Zásahmi štát usmerňuje výrobu, rozdeľovanie, výmenu a spotrebu výrobkov a služieb. Nositeľom hospodárskej politiky je štát.

Poukážky na nákup banánov ako intervencia štátu do ekonomiky
Poukážky na nákup banánov ako intervencia štátu do ekonomiky

Pozrime sa na jednoduchý prípad. V severských krajinách nerastú pomaranče a banány. Keď deti jedia v zime banány a pomaranče, je to dobré pre ich zdravie. Ak štát chce podporiť predaj banánov a pomarančov, môže si vybrať niekoľko nástrojov hospodárskej politiky. Môže to byť napríklad aj to, že firmám, dovážajúcim tieto komodity, poskytne financie na ich dopravu. Pre predaji južného ovocia môže použiť napríklad aj nižšie dane, v porovnaní s daňami na víno, či pivo. Okrem toho môže deťom z rodín s menšími príjmami poskytnúť napríklad poukážky na ich nákup.

Okrem praktických otázok zásahov štátu do ekonomiky, existuje aj teória hospodárskej politiky. Tá sa snaží zovšeobecniť poznatky z teórie do určitých všeobecne platných záverov.

Seriál Abeceda ekonomiky pre TASR zostavuje slovenský ekonóm Vladimír Bačišin (1963). Absolvent štúdia PhD. v spoločnom programe Prognostického ústavu SAV a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je autorom a spoluautorom desiatich monografií, viac ako 250 vedeckých a odborných štúdií. Prednášal na viacerých domácich a zahraničných univerzitách.Je autorom a spoluautorom desiatich monografií, viac ako 250 vedeckých a odborných štúdií. Prednášal na viacerých domácich a zahraničných univerzitách.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku2. 7. 2019, 10:41, zobrazené 122x